Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ДИЗАЙНЕРСКИ БЕБЕШКИ И ДЕТСКИ ДРЕШКИ SALZARRA.COM

Уважаеми потребители на SALZARRA.COM,

Преди да започнете използването на сайта SALZARRA.COM, моля, запознайте се с изложените по-долу УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, които уреждат правилата за използването, включително сключването на сделки за покупко-продажба, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством нашия сайт. Ползването на сайта от Ваша страна ще бъде прието от Администраторите на сайта само при съгласие с тези Условия.
Посочените Общи условия важат и за всички поръчки направени ОТ ВСЕКИ ПРОФИЛ НА SALZARRA В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ / FACEBOOK & INSTAGRAM & WHATS APP & VIBER.

ПРОДАВАЧ И ПОТРЕБИТЕЛ:

Страни по настоящите общи условия са:
САЛЗАРРА ЕООД / САЛЗАРРА БЪЛГАРИЯ ЕООД, наричан в този документ ПРОДАВАЧ и всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, ползващо SALZARRA.COM и по горе посочените профили в социалните мрежи по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува и връща стоки, наричано ПОТРЕБИТЕЛ.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА: САЛЗАРРА ЕООД, гр. Бургас, бул. Транспортна №15 / САЛЗАРРА БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Бургас, бул. Транспортна №15

e-mail: info@salzarra.com

ПРЕДМЕТ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Общите условия на SALZARRA.COM са задължителни за всички потребители на САЙТА.
Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте съгласни да ги спазвате безусловно. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от SALZARRA.COM по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ. SALZARRA.COM има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение. При настъпването на промяна на общите условия SALZARRA.COM ще информира за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като ПОТРЕБИТЕЛ имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване. SALZARRA.COM полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от SALZARRA.COM по всяко време. Продавачът предоставя на Потребителя чрез SALZARRA.COM каталог с оферти за покупка на стоки. Възможно е поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това от SALZARRA.COM се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация. Всички продукти, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

 

СТОКИТЕ НА SALZARRA.COM:

Всички стоки, предлагани в SALZARRA.COM, са под формата на оферти. Те могат да бъдат филтрирани и подредени според различни показатели, съгласно изискванията на Потребителя и предлаганата класификация в сайта.
Всяка стока в SALZARRA.COM съдържа информация за предлагания продукт, както и цена. Указаната цена е крайна и се отнася за един продукт. Всички продукти задължително са придружени от снимков материал.
Ако към дадена поръчка има допълнителни условия, те се указват в съответната оферта на сайта.
Доставката не е включена в цената на стоките. Условията, сроковете и цените на доставките са посочени в сайта.

 

ПОКУПКА:

За да направите покупка в SALZARRA.COM първо трябва да се регистрирате. Регистрирайки се, e необходимо да се съгласите с Общите Условия на сайта, които са описани в този документ, както и с правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
Достъпът до сайта SALZARRA.COM с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки потребител.
Потребителят се задължава да предостави точни данни за лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
Вашата поръчка ще се финализира, когато натиснете бутона ДОБАВИ В КОШНИЦАТА и след това КУПИ.
След финализиране на поръчката всеки Потребител следва да получи  уведомителен имейл. С него Потребителят се уведомява, че от неговия профил е направена поръчка с номер ****; стойността на поръчката, описание на вида на стоката и количеството, имената на клиента; адресът за доставка.

Потребителят носи лична отговорност за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. С изпращането на поръчката потребителят разрешава на продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
След изтичането на 20 (двадесет) дни от момента на закупуването на продукт от SALZARRA.COM, от потребителя ще бъде поискано да даде мнение относно закупения продукт. Искането ще бъде изпратено на регистрираната електронна поща на Акаунта. По този начин потребителят ще даде своето мнение за закупената стока, ще информира продавача за евентуални несъответствия между предлаганите и получените стоки, ще допринесе и за информирането на бъдещи потребители на SALZARRA.COM.

SALZARRA.COM си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи за определен потребител, ако сметне, че действията му по какъвто и да е начин са в ущърб на SALZARRA.COM. В тези случаи потребителят има право да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на SALZARRA.COM, за да бъде информиран за причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. SALZARRA.COM не носи отговорност за каквито и да е вреди, които потребителят е претърпял или би могъл да претърпи в следствие на това решение, независимо от това, до колко то е правилно и основателно.

 

ВАРИАНТИ ЗА ПЛАЩАНЕ В SALZARRA.COM:

Цените на всички продукти, обявени в сайта SALZARRA.COM, са крайни и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото в Република България законодателство. Продавачът ще издаде на потребителя документ за поръчаните и доставените стоки въз основа на инфомацията, предоставена от потребителя. В случай на онлайн плащания или плащания чрез банков превод, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на Купувача. Продавачът има право да откаже изпълнението и да анулира направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:- отказ от страна на банката-издател на потребителя да изпълни транзакцията при онлайн плащане;- осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания- предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
В SALZARRA.COM можете да заплатите по един от следните начини:
С карта – кредитна или дебитна. Когато приключите с пазаруването, от полето “Начин на плащане” трябва да изберете опцията “с карта”.
Чрез PAYPAL акаунт. Когато приключите с пазаруването, при “Начин на плащане” трябва да изберете “Чрез PAYPAL”.

ВАЖНО!!! При поръчки над 300,00 лв за България, плащането става 100% предварително. 

ВАЖНО!!! Всяка изработена поръчка извън каталога на salzarra.com е ЛИЧНА ПОРЪЧКА. Също така ЛИЧНА ПОРЪЧКА е и всяка поръчка изработена по желани от Вас мерки. Тези поръчки, гъгласно КЗП са ЛИЧНИ ПОРЪЧКИ, те не подлежат на замяна или връщане. Всички ЛИЧНИ ПОРЪЧКИ се заплащат 100% предварително.

Обслужващите куриерски фирми на SALZARRA.COM са Speedy за България и Български пощи, UPS, Speedy и Еконт Експрес за чужбина.
Продавачът се задължава да достави поръчаните и закупени продукти до адреса, указан от Потребителя само чрез посочените по-горе куриерски фирми. Потребителят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчката. Поръчаната стока се доставя в подходяща опаковка в съответствие с вида й и с използвания за доставка транспорт. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или ако не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за невалидна и Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
В случай че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, то той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката.
Ако трето лице се ангажира с получаването на поръчаната стока от името на Потребителя, то това лице няма право да върне стоката или да отправя възражения относно доставката.

ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ: SALZARRA е бутикова линия, ние изработваме нашите дрешки след направена поръчка от Ваша страна, или дрешките се изработват конкретно за Вас, молим да бъдете коректни и да си вземете пратката в посочения срок. Ако не я вземете всички разходи по куриерските услуги и съответно по изработката на Вашата поръчка остават за наша сметка, което разбирате, че не е коректно. Държим на коректното отношение към нашите клиенти, желаем съответно да получим същото и от Вас, за което силно благодарим!

Много важно за всички потребители на SALZARRA: Линията на Salzarra е бутикова. Следим и се стараем да се развиваме по световните стандарти. Ние НЕ предлагаме преглед и тест по куриерските офиси. За нас това е несериозно и неприемливо. Споделяме мнението, на всички световни брандове, че най-правилно е дрешките ни да бъдат изпробвани в къщи, за абсолютно пълно удобство. Ако съответно моделът, който сте поръчали не ви допада или не е това което сте очаквали можете да върнете/замените по правилата на сайта ни, спазващи всички правила за ОН лайн търговия в Държавата ни.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ НА ДОСТАВКИ

За България

ЦЕНА НА ДОСТАВКА 
(до 1 кг)
До избран от Вас офис на Спиди: приблизително 4.50 лв 

До посочен от Вас адрес: приблизително 7.00 лв

В посочените цени не влизат допълнителните такси на куриерските фирми.

!!! Срокът за изпълнение на поръчките е от 1 до 30 работни дни в зависимост от нашите поръчки.

ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ: в сезонът на сватбите и кръщенетата – май-септември и около Коледните и Новогодишните празници, правете своите поръчки възможно най-рано, защото не искаме вие - нашите клиенти да бъдете разочаровани от невъзможността да спазим желание от вас срок.

ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА ОТ SALZARRA.COM & ОТ ВСЕКИ ПРОФИЛ НА SALZARRA В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ / FACEBOOK & INSTAGRAM & WHATS APP & VIBER

Бързо и безпрепятствено, защото ценим вашето и нашето време!

Убедени сме, че ще ви очароваме с нашите дрешки и аксесоари. Но все пак, ако има нещо, от което не сте доволни и нашите продукти не са това, което сте очаквали, МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ, ВРЪЩАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА ДО 48 ЧАСА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. ВРЪЩАНЕТО НА ВАШАТА ПОКУПКА ТРЯБВА ДА Е В РАМКИТЕ НА 14 ДНИ.

При желание от страна на купувача за връщане на закупения продукт SALZARRA.COM  ще възстанови на потребителя заплатената от него сума до 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която Продавача получи стоката обратно. Сумата ще бъде възстановена по посочена банкова сметка от Потребителя. Разноските за доставка и банкови операции остават за сметка на Купувача. Разходите, свързани с връщането на покупката, също са за сметка на Купувача.

При всички варианти за рекламация продуктите трябва да бъдат върнати в подходящ търговски вид, с оригиналната опаковка и документа за плащане/КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ИЗДАДЕНА ОТ КУРИЕРСКАТА ФИРМА. Стоката ще бъде изцяло проверена за основателност на рекламацията, при което SALZARRA.COM си запазва правото да откаже възстановяване на сумата, заплатена за стоката. При покупки, използвани, повредени по вина на Купувача, върнати с липсваща или повредена опаковка, липсващи етикети и други, то SALZARRA.COM си запазва правото да не възстанови заплатената сума, или да я възстанови частично в зависимост от настъпилите промени по продукта.

При желание от страна на Клиента да замени с друг размер или с друга стока/стоки или върне артикул, закупен от SALZARRA.COM, то същият се изпраща по куриер на адрес: гр. Бургас 8000, бул. Транспортна №15, SMART CENTER - SALZARRA Boutique, до САЛЗАРРА ЕООД, 0886 431890.

ИЗПРАЩАНЕТО СТАВА САМО ДО ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС, А НЕ ДО КУРИЕРСКИ ОФИСИ.

Връщането е за сметка на клиента. Замененият размер на закупен артикул/и съответно се изпраща обратно към Клиента на посочения адрес за доставка, също за негова сметка.

IBAN, име на титуляра за въстановяване на сума се изпращат заедно с номер на поръчката на имейл: info@salzarra.com

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЪРЗИ СТЪПКИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА ОТ SALZARRA.COM & ОТ ВСЕКИ ПРОФИЛ НА SALZARRA В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ / FACEBOOK & INSTAGRAM &  WHATS APP & VIBER

Бързо и безпрепятствено, защото ценим вашето и нашето време!

1/  ЗАЯВЕТЕ ВРЪЩАНЕ  ДО 48 ЧАСА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

*не е нужно да се обосновавате защо връщате

* на адрес info@salzarra.com изпратете текст с номера на вашата поръчка, IBAN за въстановяване на сумата, както и име и фамилия на титуляра

* ако желаете да върнете цялата поръчка не е нужно да я описвате, но ако желаете да върнете част от поръчката, моля посочете в имейла само артикулите, които желаете да върнете

2/ Изпратете на адрес:  гр. Бургас 8000, бул. Транспортна №15, SMART CENTER - SALZARRA Boutique, до САЛЗАРРА ЕООД, 0886 431890

* върнете в подходящ търговски вид, с всички етикети, с оригиналната опаковка и документа за плащане/КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ИЗДАДЕНА ОТ КУРИЕРСКАТА ФИРМА.

3/ В14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата, на която получим стоката обратно ще възстановим сумата по посочената от вас банкова сметка.

ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ: не се задължаваме да изпращаме потвърдителни имейли след всяка от погоре посочените стъпки за връщане!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЪРЗИ СТЪПКИ ЗА ЗАМЯНА НА ПОРЪЧКА ОТ SALZARRA.COM & ОТ ВСЕКИ ПРОФИЛ НА SALZARRA В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ / FACEBOOK & INSTAGRAM & WHATS APP & VIBER

Бързо и безпрепятствено, защото ценим вашето и нашето време!

1/  ЗАЯВЕТЕ ЗАМЯНА ЗА ДРУГ РАЗМЕР/МОДЕЛ  ДО 48 ЧАСА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

*не е нужно да се обосновавате защо

* на адрес info@salzarra.com изпратете текст с номера на вашата поръчка и с какво искате да замените желания модел

2/ Изпратете артикулите за замяна на адрес:  гр. Бургас 8000, бул. Транспортна №15, SMART CENTER - SALZARRA Boutique, до САЛЗАРРА ЕООД, 0886 431890

* върнете в подходящ търговски вид, с всички етикети, с оригиналната опаковка

3/ От 1-10 работни дни ще върнем обратно желаните от вас артикули. Всички разлики в цените, както и куриерски услуги са за сметка на клиента.

ПОДЧЕРТАВАМЕ, ЧЕ: ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим кога точно ще получите обратно пратката си!!!

ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

SALZARRA.COM се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя, както и да не я предоставя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други.
Изключение правят случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство на Република България са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Сайтът не обработва и не съхранява никаква банкова информация на своите Потребители. Тази информация се съхранява от издателя на Вашата дебитна или кредитна карта или от PAYPAL, в зависимост от избрания от Вас метод на плащане.

 

SALZARRA.COM

Цялостната визия на сайта, всички включени в него модели и снимки, текстове и други са неразделна част от името SALZARRA.COM и са негова собственост.
Потребителите на SALZARRA.COM нямат право да копират, разпространяват, използват текстове и снимки, които са част от САЙТА. Изключение правят случаите, в които Потребителят има предоставено писмено разрешение от Продавача.
При копиране на каквато и да било информация, снимки и модели, и всичко останало от SALZARRA.COM, нарушителите се наказват съгласно закона за авторско право.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМА "SALZARRA LOYALITY" 


"SALZARRA LOYALITY" е прекрасната новина за всички ЛОЯЛНИ клиенти на бранда.
Нашата лоялна програма е за тези, които вече познават и харесват бранда, но и за всички нови и бъдещи клиенти.
Считано от 1 януари 2024 г стартира нашата "SALZARRA LOYALITY" .
Когато пазарувате от нас, вие трупате бонус точки според сумата на вашата покупка. А в края на годината ще имате възможност да обмените тези точки в подаръци.
Програмата е действаща, както за сайта ни salzarra.com така и за реалните ни физически обекти.
Пазарувайте през годината, а ние ще ви поздравим за Вашата лоялност.

Всеки ще може да заяви своя подарък в периода 15 - 31 декември на текущата година. На 31 декември всяка година, точките ще бъдат занулявани и същите не могат да бъдат използвани за предстоящата година.
100 изхарчени лева ви носят 1 /една/ точка.
В периода между 15 и 31 декември, трябва да изпратите имейл на salzarra.office@gmail.com с вашите имена и телефон, за да уточним стойността на вашия подарък въз основа на събраните през годината точки.
В събрания брой точки не се включват сумите от върнатите пратки.

ПОДАРЪЦИ 2024
събрани от 4 до 7 точки /400-799 лв/, имате възможност да вземете подарък на стойност 50 лв.
събрани от 8 до 10 точки /800-1099 лв/, имате възможност да вземете подарък на стойност 80 лв.

събрани от 11 до 14 точки /1100-1499 лв/, имате възможност да вземете подарък на стойност 120 лв.
събрани от 15 до 24 /1500-2499 лв/, имате възможност да вземете подарък на стойност 150 лв.

събрани точки над 25 / от 2500 лв и нагоре/, имате възможност да вземете подарък на стойност 150 лв.

Точките не могат да бъдат предоставяни на трето лице. Точките се изчисляват на база винаги еднакви имена и телефонен номер на клиента.