Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ДИЗАЙНЕРСКИ БЕБЕШКИ И ДЕТСКИ ДРЕШКИ SALZARRA.COM

 

 
Уважаеми потребители на SALZARRA.COM,
Преди да започнете използването на сайта SALZARRA.COM, моля, запознайте се с изложените по-долу УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, които уреждат правилата за използването, включително сключването на сделки за покупко-продажба, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством нашия сайт. Ползването на сайта от Ваша страна ще бъде прието от Администраторите на сайта само при съгласие с тези Условия.

 

ПРОДАВАЧ И ПОТРЕБИТЕЛ:

Страни по настоящите общи условия са:
САЛЗАРРА ЕООД, наричанa в този документ ПРОДАВАЧ и всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, ползващо SALZARRA.COM по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува и връща стоки, наричано ПОТРЕБИТЕЛ

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:

САЛЗАРРА ЕООД, Булстат: 206038539, гр. Бургас, бул. Транспортна №15

Телефон: +359 886 431890, e-mail: info@salzarra.com

ПРЕДМЕТ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Общите условия на SALZARRA.COM са задължителни за всички потребители на САЙТА.
Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте съгласни да ги спазвате безусловно. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от SALZARRA.COM по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ. SALZARRA.COM има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение. При настъпването на промяна на общите условия SALZARRA.COM ще информира за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като ПОТРЕБИТЕЛ имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване. SALZARRA.COM полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от SALZARRA.COM по всяко време. Продавачът предоставя на Потребителя чрез SALZARRA.COM каталог с оферти за покупка на стоки. Възможно е поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това от SALZARRA.COM се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация. Всички продукти, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

 

СТОКИТЕ НА SALZARRA.COM:

Всички стоки, предлагани в SALZARRA.COM, са под формата на оферти. Те могат да бъдат филтрирани и подредени според различни показатели, съгласно изискванията на Потребителя и предлаганата класификация в сайта.
Всяка стока в SALZARRA.COM съдържа информация за предлагания продукт, както и цена. Указаната цена е крайна и се отнася за един продукт. Всички продукти задължително са придружени от снимков материал.
Ако към дадена поръчка има допълнителни условия, те се указват в съответната оферта на сайта.
Доставката не е включена в цената на стоките. Условията, сроковете и цените на доставките са посочени в сайта.

 

ПОКУПКА:

За да направите покупка в SALZARRA.COM първо трябва да се регистрирате. Регистрирайки се, e необходимо да се съгласите с Общите Условия на сайта, които са описани в този документ, както и с правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
Достъпът до сайта SALZARRA.COM с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки потребител.
Потребителят се задължава да предостави точни данни за лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.
Вашата поръчка ще се финализира, когато натиснете бутона ДОБАВИ В КОШНИЦАТА и след това КУПИ.
След финализиране на поръчката всеки Потребител следва да получи 3 уведомителни имейла.
Първи имейл – Потребителят се уведомява, че от неговия профил е направена поръчка с номер ****; стойността на поръчката, описание на вида на стоката и количеството, имената на клиента; адресът за доставка.
Втори имейл – Потребителят се уведомява, че поръчката е приета и се подготвя за изпращане. Този имейл ще бъде изпратен до 15 минути след първия.
Трети имейл – Потребителят се уведомява, че пратката му е взета от куриер, предоставя се тракинг номер, за проследяване на пратката.
Потребителят носи лична отговорност за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. С изпращането на поръчката потребителят разрешава на продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
След изтичането на 20 (двадесет) дни от момента на закупуването на продукт от SALZARRA.COM, от потребителя ще бъде поискано да даде мнение относно закупения продукт. Искането ще бъде изпратено на регистрираната електронна поща на Акаунта. По този начин потребителят ще даде своето мнение за закупената стока, ще информира продавача за евентуални несъответствия между предлаганите и получените стоки, ще допринесе и за информирането на бъдещи потребители на SALZARRA.COM.

SALZARRA.COM си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи за определен потребител, ако сметне, че действията му по какъвто и да е начин са в ущърб на SALZARRA.COM. В тези случаи потребителят има право да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на SALZARRA.COM, за да бъде информиран за причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. SALZARRA.COM не носи отговорност за каквито и да е вреди, които потребителят е претърпял или би могъл да претърпи в следствие на това решение, независимо от това, до колко то е правилно и основателно.

 

ВАРИАНТИ ЗА ПЛАЩАНЕ В SALZARRA.COM:

Цените на всички продукти, обявени в сайта SALZARRA.COM, са крайни и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото в Република България законодателство. Продавачът ще издаде на потребителя документ за поръчаните и доставените стоки въз основа на инфомацията, предоставена от потребителя. В случай на онлайн плащания или плащания чрез банков превод, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са единствено за сметка на Купувача. Продавачът има право да откаже изпълнението и да анулира направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:- отказ от страна на банката-издател на потребителя да изпълни транзакцията при онлайн плащане;- осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания- предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
В SALZARRA.COM можете да заплатите по един от следните начини:
С карта – кредитна или дебитна. Когато приключите с пазаруването, от полето “Начин на плащане” трябва да изберете опцията “с карта”.
Чрез PAYPAL акаунт. Когато приключите с пазаруването, при “Начин на плащане” трябва да изберете “Чрез PAYPAL”.

ДОСТАВКА:

Обслужващите куриерски фирми на SALZARRA.COM са Еконт Експрес за България и Български пощи, UPS, ACS за чужбина.
Продавачът се задължава да достави поръчаните и закупени продукти до адреса, указан от Потребителя само чрез посочените по-горе куриерски фирми. Потребителят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчката. Поръчаната стока се доставя в подходяща опаковка в съответствие с вида й и с използвания за доставка транспорт. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или ако не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за невалидна и Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
В случай че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, то той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката.
Ако трето лице се ангажира с получаването на поръчаната стока от името на Потребителя, то това лице няма право да върне стоката или да отправя възражения относно доставката.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ НА ДОСТАВКИ

За България

ЦЕНА НА ДОСТАВКА 
(до 1 кг)
До избран от Вас офис на Еконт: 5.50 лв 

До посочен от Вас адрес: 7.00 лв

В посочените цени не влизат допълнителните такси на куриерските фирми.

SALZARRA е бутикова линия, много често направената от Вас поръчка се произвежда на момента. Поради тази причина сроковете за изпълнение са различни. След направена поръчка от Ваша страна, ще се свържем с Вас и ще уточним доставката според Вашата поръчка. Доставката може да варира от 1 ден до 3 седмици в зависимост от нашата натовареност.

ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА ОТ SALZARRA.COM
Потребителят може да направи рекламация при получаване на стоката в следните случаи:
– Ако е настъпила повреда в поръчания продукт по време на транспортирането.
– Ако доставената стока не отговаря на посочените от продавача характеристики- размер, цвят и материал, от който е произведена.

Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 /четиринадесет/ дни.

При желание от страна на купувача за връщане на закупения продукт SALZARRA.COM ще възстанови на потребителя заплатената от него сума до 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която покупката е получена обратно от Продавача. Сумата ще бъде възстановена по посочена от Потребителя банкова сметка или PAYPAL акаунт.

При доставена покупка Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяването на платената от него сума, ако:
– стоката има пълно несъответствие или някакви дефекти, които не биха могли да се установят на пръв поглед.
– след употреба стоката има съществен дефект, който я прави невъзможна за използване.
Рекламация може да се направи в рамките на 48 часа от доставката.

Разходите, свързани с връщането на покупката, също са за сметка на Купувача.

При всички варианти за рекламация продуктите трябва да бъдат върнати в подходящ търговски вид, с оригиналната опаковка и документа за плащане. Стоката ще бъде изцяло проверена за основателност на рекламацията, при което SALZARRA.COM си запазва правото да откаже възстановяване на сумата, заплатена за стоката. При покупки, върнати с липсваща или повредена опаковка, липсващи етикети и други, то SALZARRA.COM си запазва правото да не възстанови заплатената сума, или да я възстанови частично в зависимост от настъпилите промени по продукта.

При желание от страна на Клиента да замени артикул, закупен от SALZARRA.COM, с друг размер или с друга стока/стоки, същият се изпраща по куриер на адрес: гр. Бургас 8000, бул. Транспортна №15, SMART CENTER - SALZARRA Boutique, до САЛЗАРРА ЕООД, 0886 431890. Връщането е за сметка на клиента, само и единствено при условие, че стоката не е използвана, опаковката и документът за плащане са запазени. Замененият размер на закупен артикул/и съответно се изпраща обратно към Клиента на посочения адрес за доставка, за негова сметка.

За да направите рекламация или замяна, моля свържете се с нас на адрес:info@salzarra.com или на 0886 431890

ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

SALZARRA.COM се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя, както и да не я предоставя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други.
Изключение правят случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство на Република България са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Сайтът не обработва и не съхранява никаква банкова информация на своите Потребители. Тази информация се съхранява от издателя на Вашата дебитна или кредитна карта или от PAYPAL, в зависимост от избрания от Вас метод на плащане.

 

SALZARRA.COM

Цялостната визия на сайта, всички включени в него модели и снимки, текстове и други са неразделна част от името SALZARRA.COM и са негова собственост.
Потребителите на SALZARRA.COM нямат право да копират, разпространяват, използват текстове и снимки, които са част от САЙТА. Изключение правят случаите, в които Потребителят има предоставено писмено разрешение от Продавача.
При копиране на каквато и да било информация, снимки и модели, и всичко останало от SALZARRA.COM, нарушителите се наказват съгласно закона за авторско право.